Vaccinatie op maat

VACCINEREN VAN HONDEN , IS HET ECHT NOODZAKELIJK?

Het antwoord is JA. Door vaccineren voorkomen we veel (vaak dodelijke) ziekten bij onze huisdieren. Vandaag de dag hebben we ziekten zoals hondenziekte en rabiës goed onder controle. Als we zouden stoppen met vaccineren dan is het slechts een kwestie van tijd voordat deze ziekten weer de kop opsteken. Laten we niet vergeten dat de virussen er altijd zullen zijn en een continue bedreiging vormen.

TEGEN WELKE ZIEKTE MOET IK MIJN HOND LATEN VACCINEREN?

Hondenziekte

Hondenziekte komt het meest voor bij jonge dieren. De ziekte openbaart zich door de verschijnselen koorts, ontsteking van de oogleden en neusslijmvlies, hoesten, diarree, soms aantasting van het zenuwstelsel en soms een verdikking van de hoornlaag op de neus en de voetzolen. Meestal zijn de dieren erg ziek. Zij kunnen, ondanks een goede behandeling, sterven.

Besmettelijke leverziekte ( hepatitis )

Besmettelijke leverziekte wordt veroorzaakt door een virus, dat in het lichaam allerlei schadelijke effecten veroorzaakt. Het belangrijkste effect is ontsteking van de lever. De ziekte kan bij dieren van alle leeftijden voorkomen. Soms is het verloop mild, in andere gevallen worden dieren ernstig ziek en kunnen zelfs sterven.

Parvo

Een parvovirusbesmetting wordt gekenmerkt door het optreden van ernstige bloederige diarree en braken. Dit leidt tot verlies van (veel) vocht waardoor uitdroging ontstaat.
Tevens gaat een parvovirusinfectie gepaard met een sterk afgenomen afweer tegen andere ziekten. Parvo komt vooral bij jonge dieren voor. Zelfs bij een behandeling is het lang niet zeker dat de patiënt herstelt.

Ziekte van weil ( leptospirose )

De ziekte van weil is bij de meeste mensen een bekend begrip omdat de ziekte ook bij de mens kan voorkomen. Het belangrijkste verschijnsel is een nierontsteking. Bij leptospirose worden bacteriën via de urine uitgescheiden en vooral via (zwem)water van het ene naar het andere dier overgedragen.
Leptospirose is een gevaarlijke ziekte en kan, vooral wanneer te laat wordt ingegrepen, tot de dood leiden.

Sinds kort gebruiken we een nieuw vaccin tegen leptospirose. Dit vaccin beschermt tegen veel meer subtypen van de bacterie dan het voorgaande vaccin. Omdat dit vaccin nieuw is moet er 4 weken na de enting nogmaals geënt worden (een 1-malige booster) voor voldoende bescherming.

Besmettelijke hondenhoest (‘kennelhoest’)

Besmettelijke hondenhoest is een aandoening veroorzaakt door de bordatella bacterie. Het treedt makkelijk op na intensief contact met andere honden (kennel, puppycursus, uitlaatservice) vanwege de hoge besmettelijkheid. Maar eigenlijk vinden de meeste besmettingen gewoon plaats tijdens het uitlaten, via aerosol rond de neus. Of via drinkbakken. Kennelhoest is daarom eigenlijk een onjuiste term. Een aantal dagen na besmetting krijgt de hond een droge, luide hoest wat gepaard gaat met kokhalzen en braken. Deze verschijnselen kunnen enkele weken aanhouden.

Hondsdolheid ( rabiës )

Hondsdolheid tast de hersenen aan. Honden met Rabiës vertonen een ander gedrag dan ze voorheen hadden. Dieren sterven vrijwel zonder uitzondering binnen 7 dagen nadat de verschijnselen zich openbaren. Hondsdolheid komt gelukkig niet meer voor in Nederland, daarom hoeft uw huisdier alleen tegen rabiës gevaccineerd te worden als hij/zij mee gaat naar het buitenland.

Elke hond vraagt speciale aandacht

Vaccineren is niet “zomaar een prikje “. Uw dierenarts zal bekijken welke vaccinaties specifiek voor uw hond nodig zijn. Deze keuze hangt af van diverse omstandigheden zoals: de leeftijd en leefomstandigheden van uw dier, of het dier vaak naar het buitenland reist, of het dier wel eens naar een pension gaat etc.

Risicofactoren die de keuze van vaccineren kunnen beïnvloeden

  • Contact met andere honden (pension, asiel, tentoonstelling etc. )
  • Reizen naar het buitenland
  • Regionale uitbraak van ziekten

Voorkomen is beter dan genezen

Het is niet aan de buitenkant te zien of een dier iets mankeert. Sommige ziekten komen plotseling, onverwachts en zijn eenvoudigweg niet te voorzien. Dat betekent dat een gezondheidscontrole dus ook niet alles kan opsporen. Maar vaak kunnen we met een tijdige aanpak veel narigheid voorkomen en dat is nog steeds beter dan genezen.


Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vaccineren

Voor bepaalde vaccins is wetenschappelijk bewezen dat de werkingsduur langer is dan een jaar . Door voor deze vaccins te kiezen, kunnen honden met een injectie 3 jaar lang beschermd worden tegen de volgende virusinfecties:
Hondenziekte, besmettelijke leverziekte, parvo en hondsdolheid.
Dit is goed nieuws voor u en uw hond! We mogen echter niet vergeten dat er nog altijd ziekten zijn waartegen uw hond wel jaarlijks gevaccineerd moet worden (bv ziekte van weil en kennelhoest).

Jaarlijkse gezondheidscontrole

Om een dier te vaccineren moet het volledig gezond zijn. Daarom is vaccineren in combinatie met een gezondheidscontrole erg belangrijk. Tijdens deze controle wordt uw huisdier helemaal nagekeken en worden eventuele problemen vroegtijdig opgespoord.
Dit is weer goed voor u want het kan u onnodige kosten besparen, maar het is vooral goed voor uw huisdier omdat zo onnodig lijden en pijn voorkomen kunnen worden.

Kortom

Daarom is het raadzaam om de gezondheid van uw huisdier jaarlijks door een dierenarts te laten controleren. Uw dierenarts kan dan van de gelegenheid gebruik maken om de “vaccinatie-op-maat” uit te voeren; het toedienen van alleen die vaccinatie(s) die op dat moment voor uw dier van toepassing is/zijn.

Want ook hier geldt: vaccineren is beter dan genezen!