Tag : "VHD2"

8 jan, 2016

Vaccin tegen VHD2 virus beschikbaar!

Zoals u mogelijk al vernomen heeft is er in verschillende delen van Nederland sterfte onder konijnen geweest door een nieuw type van het VHD- virus (Viral hemorrhagic disease), VHD2. Dit virus is zeer besmettelijk. Het verspreidt zich door direct contact tussen konijnen en ook indirect via urine, uitwerpselen, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Ook […]