Operaties

De meest uitgevoerde operaties bij katten is castratie van de kater en sterilisatie van de poes. Daarnaast zijn nog vele andere operaties mogelijk zoals het verwijderen van bultjes of tumoren en orthopedische operaties.

De operaties worden bij ons ’s ochtends uitgevoerd. Zo hebben we rustig de tijd om een dier goed wakker naar huis te laten gaan en kunnen we zorg bieden in het geval van complicaties.
Meestal kan uw kat in het begin van de middag al naar huis. Dit varieert natuurlijk naargelang de ernst/duur van de ingreep. We bellen u als uw kat wakker is en spreken dan af wanneer u uw kat kan komen halen.

Uw kat moet op de dag van de narcose nuchter zijn. Dat betekent dat hij niet meer mag eten vanaf 20.00 uur de avond ervoor. Hij mag wel te drinken krijgen.
Op de ochtend van de operatie hoeft u eventuele medicijnen (pijnstillers, antibiotica) niet te geven tenzij wij dat anders hebben aangegeven. Wij zullen deze medicatie dan geven tijdens de operatie.

Bloedonderzoek
De narcosemiddelen die wij gaan toedienen worden afgebroken door onder andere de nieren en de lever. Een gezonde nier- en leverfunctie is van essentieel belang voor een goed verloop van de narcose. Bovendien kan bij een probleem met deze organen de narcose gevaarlijk zijn. Om het risico van de narcose zoveel mogelijk te beperken raden wij bloedscreening voor een narcose in ieder geval altijd aan bij:

  • Katten boven de 9 jaar;
  • Katten met klachten (vermageren, ziek zijn, veel drinken, spugen, slecht eten, etc.).
    Ook bij gezonde dieren zonder klachten is het goed om een bloedscreening te doen. We kunnen de bloeduitslag gebruiken als referentie voor de toekomst en ook beginnende problemen snel opsporen.

De bloedscreening gebeurd voor de operatie, in de ochtend in de opname. Als er sterke afwijkingen te zien zijn op lichamelijk onderzoek of het bloedonderzoek nemen we altijd eerst contact met u op, zeker als deze waardes een sterk verhoogd anesthesierisico met zich meebrengen. Bij licht afwijkende waardes kunnen we een beter passende narcose toepassen.

U kunt aangeven of u kiest voor een bloedonderzoek als u in de ochtend uw huisdier aan de assistente afgeeft.